ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.06.2022 № 32 – п О внесении изменений в постановление № 62-п от 13.12.2016

Скачать документ по ссылке:   32-p-o-vnesenii-v-polozhenie-tehnich_rabotnikov-na-2022-g-novyj.docx
Посмотреть документ онлайн: 32-p-o-vnesenii-v-polozhenie-tehnich_rabotnikov-na-2022-g-novyj.docx